znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Słownik języka polskiego

Ten słownik to rodzaj leksykonu z krótkimi definicjami, dużą liczbą znaczeń i wyrazów pochodnych, które nie wymagają samodzielnych definicji. Można powiedzieć, że jest to „słownik pierwszego kontaktu”, dostarczający podstawowych informacji, do których dzięki niemu można szybko dotrzeć. Bardziej szczegółowych informacji można poszukać w innych źródłach, bardziej specjalistycznych, np. w encyklopediach czy innych słownikach.

Słownik liczy ponad sto tysięcy haseł, został opracowany na podstawie wspólnej bazy dwóch najważniejszych słowników Wydawnictwa Naukowego PWN: Uniwersalnego słownika języka polskiego i Wielkiego słownika wyrazów obcych.

Słowniki ogólne zwykle nie rejestrują wielu wyrazów odczuwanych jako obce. W naszym słowniku natomiast można znaleźć bardzo obszerny wybór wyrazów obcego pochodzenia, w tym wiele terminów specjalistycznych i erudycyjnych, używanych przez ludzi wykształconych. Nie podajemy obcojęzycznych sentencji wielowyrazowych, ale podajemy terminy o charakterze przysłówkowym lub rzeczownikowych, np. ad vocem, ad finem, advocatus diaboli. Przy wyrazach, które tego wymagają, przytaczamy prawidłową wymowę.

Żeby czytelnik mógł łatwiej dotrzeć do znaczeń wyrazów, zrezygnowaliśmy z informacji gramatycznych i przykładów. Osobnymi hasłami są terminy dwuwyrazowe, dzięki czemu nie trzeba ich szukać wewnątrz innych artykułów hasłowych.

Dodaliśmy też wiele nowych wyrazów niewystępujących do tej pory w słownikach, np. eurodeputowany, hobbit, chillout, manga, w tym potocznych, np. ściema lub sekscesy.

NetSprint
Copyright © 1997-2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88