znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • psychologia rozwojowa «dział psychologii zajmujący się rozwojem psychicznym człowieka i prawami, które nim rządzą»
 • psychologizacja «wyjaśnianie jakichś faktów lub zjawisk z psychologicznego punktu widzenia»
  • psychologizować
 • psychologizm
  1. «kierunek występujący w filozofii, językoznawstwie, literaturze i pedagogice, polegający na sprowadzaniu badanych zjawisk i procesów do przeżyć psychicznych»
  2. «stanowisko przeciwstawne socjologizmowi, według którego wszelkie zjawiska życia społecznego można lub należy wyjaśniać za pomocą metod, pojęć, praw i teorii psychologicznych»
  • psychologistyczny
 • psychometria
  1. «dział psychologii zajmujący się pomiarami zjawisk i procesów psychicznych oraz opracowywaniem i stosowaniem testów psychologicznych»
  2. «w parapsychologii: określenie losów i cech charakteru osób nieobecnych za pomocą przedmiotów, z którymi miały one kontakt»
  • psychometryczny • psychometra
 • psychomotoryka
  1. «zjawiska i procesy psychiczne zachodzące przy wykonywaniu przez człowieka czynności ruchowych»
  2. «dział psychologii zajmujący się badaniem przebiegu i struktury reakcji psychoruchowych, procesu uczenia się ruchów itp.»
  • psychomotoryczny
 • psychonerwica «nerwica, w której przeważają zaburzenia psychiczne»
 • psychoneurotyczny «charakterystyczny dla psychonerwicy»
 • psychopata
  1. «człowiek cierpiący na psychopatię»
  2. «o kimś, kto zachowuje się niezgodnie z przyjętymi normami i budzi lęk w otoczeniu»
  • psychopatyczny • psychopatka
 • psychopatia «trwała nieprawidłowość osobowości utrudniająca przystosowanie do otoczenia»
 • psychopatologia «dział psychiatrii zajmujący się opisem i badaniem postaci i mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych»
  • psychopatologiczny • psychopatolog
 • psychorelaksacja «rozładowywanie napięcia psychicznego»
  • psychorelaksacyjny
 • psychoruchowy «dotyczący zjawisk i procesów psychicznych zachodzących przy wykonywaniu przez człowieka czynności ruchowych»
 • psychosocjologia «dział psychologii zajmujący się procesami psychicznymi zachodzącymi w zbiorowościach ludzkich»
  • psychosocjologiczny • psychosocjologNetSprint
Copyright © 1997-2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88